Przychodnia czynna:

 

Poniedziałek - czwartek       8:00 - 18:00

Piątek                                      8:00 - 16:00

Skontaktuj się z nami:

 przychodnia@medcenter.gniezno.pl

tel. 509 300 311

ul. 3 Maja 33/1a

62-200 Gniezno

ramach usług kardiologicznych wykonujemy m.in. następujące badania:

 

 • Echokardiografia (echo serca) - jest to metoda badania serca i naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków, dzięki której na ekranie monitora uzyskuje się obraz "na żywo" z pracy serca. Badanie to daje możliwość zbadania pracy serca i jego wewnętrzych struktur bez konieczności jakiejkolwiek wewnętrznej ingerencji. 

 

 • EKG spoczynkowe - jest to badanie zmian elektrycznych zachodzących w mięśniu sercowym obrazujących rytm jego pracy. W trakcie badania dokonywany jest zapis, na podstawie którego lekarz kardiolog jest w stanie ocenić wszelkie zaburzenia rytmu pracy serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego.

 

 • EKG metodą Holtera (24-godzinna rejestracja) - badanie to umożliwia dłogofalową analizę zmian pracy mięśnia sercowego w trakcie normalnej aktywności osoby badanej. Badanie to umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu  i przewodnoctwa oraz wszelkich nieprawidłowości w ukrwieniu serca.

 

 • Badanie ciśnienia tętniczego krwi Holterem ciśnieniowym (24-godzinna rejestracja) - badanie to polega na okresowym pomiarze ciśnienia tęczniczego krwi w warunkach normalnej aktywności osoby badanej. Umożliwia ono rozpoznanie nadciśnienia tętniczego krwi oraz kontrolę jego leczenia. Jest ono również pomocne w diagnostyce  innych dolegliwości wpływających na wartości ciśnienia tętniczego krwi.

 

Przeprowadzamy diagnostykę i leczenie:

 

 • chorób układu krążenia

 

 • wrodzonych i nabytych wad serca

 

 • zaburzeń rytmu serca

 

 • chorób naczyń wieńcowych

 

 • chorób dużych naczyń krwionośnych

 

w tym:

 

 • nadciśnienia tętniczego

 

 • miażdzycy naczyń krwionośnych

 

 • choroby wieńcowej (przewlekła choroba niedokrwienna serca, zawał serca)

 

 • zaburzeń rytmu serca (m. in. migotanie przedsionków, komorowe i nadkomorowe zaburzenia rytmu)

 

 • niewydolności serca

 

 • chorób zastawek serca

 

 • zapalnych chorób serca (zapalenia osierdzia, wsierdzia, zapalenia mięśnia sercowego).

Usługi kardiologiczne

Usługi Chirurgii naczyniowej i ogólnej

509 300 311